Innholdet i Annonsebanken blir vedlikeholdt av Gunn Bye i samarbeid med Bennett AS på trykksaker og nettrelaterte annonser.